Historie Vietnamu

Dovolená Vietnam

Celá historie Vietnamu je provázena ozbrojenými konflikty. Tato země prožila dlouhá století pod nadvládou Číny a Mongolů, aby ji nakonec na počátku 20. století vzalo pod svá křídla francouzské impérium. Během druhé světové války byla tato země obsazena Japonskem, aby po válce skončila jako vnitřně rozervaná kolonie Francouzské republiky.

Moderní dějiny tohoto státu se začali psát příchodem postavy Ho Či Mina. Tento komunista založil ve Vietnamu komunistickou stranu Viet Minh. Prvotním cílem této organizace bylo ukončení francouzské nadvlády. Spor vyvolal občanskou válku, kterou vedl Ho Či Min se svými spolubojovníky proti francouzským okupantům. Zlomem celé občanské války pak byl rok 1954, kdy Viet Minh porazil francouzskou armádu poblíž Dien Bien Phu. Pro Francii to znamenalo definitivní ztrátu nadějí na obnovu pořádku ve Vietnamu a musela stáhnout své vojsko.
Po ukončení francouzské kolonizace zůstal Vietnam rozdělen na komunistický sever a demokratický jih. Ovšem další problémy na sebe nenechaly dlouho čekat. Po otevření hranice mezi těmito státy došlo k útěku statisíců lidí na jih. Jiskra bojů přeskočila v roce 1964, kdy bylo napadeno několik amerických torpédoborců. Následovaly roky krutého krveprolití, které otřásly americkou společností a přivodily na svět nový kulturní směr. Boje byly oficiálně ukončeny v roce 1973. Výsledkem byly miliony mrtvých Vietnamců a desetitisíce amerických vojáků.
Vietnam byl nakonec násilně sjednocen v roce 1976. Sever ovládl zbytek země a po celé zemi začal rozjíždět represe proti svým odpůrcům. Vrcholem všeho byl rok 1978, ve kterém byla rozjeta antikapitalistická kampaň, jež měla za následky statisíce mrtvých Vietnamců. Jednoduchý život neměli ani potomci amerických vojáků a vietnamek, kteří zůstali ve Vietnamu. Až koncem 80. let jim byl umožněn klidný odchod do USA.