Vietnam

Vietnam nepatří mezi běžné turistické destinace. V očích mnoha turistů je to stále nestabilní socialistická republika, jejichž symbolem je krvavý konflikt ve druhé polovině 20.století. Pravdou je, že se země otevřela světu teprve nedávno, avšak nabízí mnoho zážitků, které voní exotikou, neznámem a krásou.

V počtu obyvatel patří Vietnam mezi 20 nejlidnatějších zemí světa. Se svými 83 miliony obyvatel představuje potenciálně silnou ekonomiku, která doposud nedosáhla svého produkčního maxima. Hlavními vývozními artikly jsou rýže a káva. Vietnam se zaměřuje na produkci zemědělských plodin a některých elektrosoučástek.

Hlavním městem Vietnamu je Hanoj. Tento přístav je rozsáhlou aglomerací, která čítá přes milion obyvatel. Obyvatelé zde mluví vietnamsky, ale se staršími se domluvíte francouzsky a mladší ročníky hojně ovládají angličtinu. A pokud plánujete ve Vietnamu strávit delší čas, určitě narazíte i na češtinu. Přístup režimu ke vzdělávání je vcelku zajímavý. Ačkoliv se jedná stále o komunistickou zemi, pak povoluje studium cizích jazyků, jako jsou angličtina, japonština nebo čínština. Vláda si uvědomila, že samotný komunismus Vietnam nespasí, takže nabádá své obyvatele i k podnikání. Vietnamci si mohou soukromě vydělávat, avšak nesmí promlouvat do politiky státu.

Obyvatelé zde většinou vyznávají buddhismus. Setkáte se zde však i s hinduismem, taoismem, křesťanstvím nebo islámem. Díky buddhismu a jeho mírumilovné filozofii jsou Vietnamci přátelští a rádi si povídají s cizinci.
Pokud se chystáte do této země, pak byste si měli uvědomit, že je stále komunistickou zemí, která se nebojí zasáhnout proti každému náznaku protistátní činnosti. Některým tématům se při konverzaci raději vyhněte. Pakliže budete potřebovat pomoc, tak kontaktujte Velvyslanectví České Republiky v 13 Chu Van An, Hanoi.

Mapa Vietnamu